Home/Modulul Managementul calității

MANAGEMENTUL CALITĂTII reprezintă un ansamblu de activități al căror scop este atingerea unor obiective prin utilizarea optimă a resurselor.

De aceea, îmbunătățirea calității este considerată extrem de importantă întrucât procesele corespunzătoare acesteia trebuie să asigure eliminarea pierderilor și creșterea performanței.

Cui se adresează

 • Specialiștilor în calitate
 • Personalului tehnic
 • Top si middle managementului din companiile de producție

Modulul se adresează absolvenților de studii superioare și studii medii

Modulul Managementul calității oferă specialiștilor în calitate informații despre sistemele de management al calității, procesele de dezvoltare a produselor, tehnicile folosite în analiza defecțiunilor, metodele de control  tehnic al calității cât și instrumente pentru identificarea componentelor variației măsurătorii, metode ale proceselor de aprobare a producției, mijloace de identificare a riscurilor, metode de măsurare a capacității și metode de rezolvare a problemelor.

Analiza modurilor de defectare și a efectelor acestora

Importanța instrumentului FMEA (Failure mode and effects analysis) în realizarea studiilor de fiabilitate…

Analiza sistemelor de măsurare

MSA (Measurement System Analysis) și importanța acestuia în metodologia Six Sigma și a altor sisteme de management…

Auditor Intern IATF 16949: 2016

Noua versiune a Standardului SR EN TS 16949:2009 pentru industria auto…

Controlul statistic al proceselor

Metoda SPC (Statistical Process Control) în cadrul proceselor de monitorizare și control a calității…

Managementul riscului

Instrumente și tehnici pentru gestionarea evenimentelor pozitive și negative cu impact major asupra performanței…

Planificarea în avans a calității produsului & planul de control

Definiția și importanța APQP (Advanced Product Quality Planning & Control Plan) în dezvoltarea produsului…

Procesul de aprobare a producției

Standardul PPAP (Production part approval process) și importanța acestuia pentru industria auto…

Rezolvarea problemelor & analiza cauzelor rădăcină

RCA (Root Cause Analysis) este un proces sistematic de identificare a cauzelor problemelor și de rezolvare a acestora…

Run & Rate

Definiția și importanța metodei în lanțul de aprovizionare și producție ca instrument de asigurare a calității…

Standardul SR EN ISO 9001:2015

Cunoașterea și înțelegerea noii ediții a Standardului SR EN ISO 9001…

Formular solicita detalii Academia Industriala

Solicită detalii despre modul
De ce training în Managementul calității?

Managementul calității propune o abordare sistematică a lanțului de aprovizionare, producție și distribuție și este un proces continuu, care include metode și instrumente bine definite.

Cele mai importante întrebări la care răspunde acest modul sunt:

Care este imaginea de ansamblu a proceselor de îmbunătățire a calității și eficientizare a costurilor?
Care sunt modalitățile prin care putem obține rezultate pentru creșterea performanței companiei?
Cum eficientizăm îmbunătățirea proceselor?
Care sunt strategiile management aplicabile?

Ligia Neacsu Cursuri Academia Industriala

În urma parcurgerii acestui modul participanții vor:

 • dobândi cunoștințe fundamentale privind managementul calității
 • înțelege acțiunile pe care le întreprind companiile care excelează prin produsele sau serviciile pe care le furnizează
 • afla cum să crească calitatea propriului produs sau serviciu

Cauți un training în Managementul calității, personalizat pentru echipa ta?

ÎNTREABĂ UN CONSULTANT
ÎNTREABĂ UN CONSULTANT

Vom plublica în curând calendarul pe 2018 al cursurilor din acest modul

 • Toate cursurile din acest modul sunt organizate atât în sistem OPEN cât și in-house și au o durată medie între două și trei zile
 • Pentru fiecare curs OPEN organizăm 2 sesiuni pe an
 • Participanții în sistem OPEN se pot înscrie la unul sau toate cursurile din acest modul. Dacă optează pentru înscrierea la toate cursurile din acest modul, pot să urmeze toate cursurile într-o singură sesiune sau pot urma, la alegere, o parte dintre cursuri în prima sesiune și restul cursurilor în a doua sesiune
 • Cursurile in-house sunt organizate în orice perioadă a anului, la cererea clientului, pentru un numar de minimum 10 participanți
La finalul fiecărui curs din acest modul, participanții vor susține o lucrare practică (LP) și vor obține un certificat profesional de competențe.

Participanții care finalizează toate cursurile din acest modul, inclusiv lucrările practice, susțin un examen și obțin o diplomă profesională.

Participanții la cursurile din acest modul trebuie să fie absolvenți de studii medii sau superioare.

DIPLOMĂ PROFESIONALĂ ÎN MANAGEMENTUL CALITĂȚII

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

 • Strategia abordării pe baza de procese, inclusiv a gândirii bazate pe risc
 • Înțelegerea cerințelor specifice clienților
 • Minimizarea riscurilor legate de calitate in timpul fabricarii produsului
 • Imbunatatirea calitatii si eficientizarea costurilor
Certificat profesional în Auditor Intern IATF 16949:2016

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Înțelegerea abordării pe baza de procese și a procesului de audit, inclusiv a gândirii bazate pe risc
 • Înțelegerea cerințelor specifice clienților
 • Înțelegerea cerințelor aplicabile ISO 9001 și IATF 16949 referitoare la domeniul de aplicare al auditului
 • Înțelegerea instrumentelor de bază aplicabile în sfera auditului
 • Înțelegerea modului de planificare, efectuare, raportare și închidere a rezultatelor auditului
 • Minimizarea riscurilor legate de calitate în procesul de fabricare al produsului
Certificat profesional în Planificarea în avans a calității produsului & planul de control

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Comunicare eficientă cu toți cei implicați în procesul de dezvoltare și fabricare a produsului
 • Îndeplinirea la timp a obiectivelor care îi revin fiecărui participant la dezvoltarea produsului / procesului
 • Cunoașterea posibilităților de minimizare a probleme de calitate încă din faza incipientă a realizării produsului
 • Minimizarea riscurilor legate de calitate în timpul fabricării produsului
Certificat profesional în Analiza modurilor de defectare și a efectelor acestora

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Înțelegerea metodologiei, protocoalelor, sferei de aplicare, complexității și așteptărilor necesare în procesul FMEA
 • Înțelegerea rolului în cadrul echipei sau al structurii organizaționale implicate în crearea unui raport FMEA
 • Îmbunătățirea calității produselor și proceselor, inclusiv fiabilitatea și siguranța și, în același timp, reducerea costurilor și a timpului de dezvoltare a produsului/ procesului
 • Înțelegerea surselor care determină modul potențial de defectare și criteriile de evaluare
Certificat profesional în Cunoașterea și înțelegerea SR EN ISO 9001:20015

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Înțelegerea abordării pe bază de procese, inclusiv a gândirii bazate pe risc
 • Înțelegerea cerințelor specifice ale clienților
 • Înțelegerea cerințelor aplicabile ISO 9001 referitoare la domeniul de aplicare
 • Minimizarea riscurilor legate de calitate în timpul fabricării produsului
Certificat profesional în Rezolvarea Problemelor & analiza cauzelor rădăcina

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Înțelegerea metodologiei 8D de rezolvare a problemelor, a principalelor instrumente utilizate (5 De Ce, Ishikawa, etc.) și dobândirea cunoștințelor necesare pentru a le utiliza într-un mod optim
 • Înțelegerea principalelor aspecte funcționale ale modului de a efectua o analiză eficientă a cauzelor rădăcină
Certificat profesional în Controlul statistic al proceselor

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Focalizarea atenției asupra cerințelor si informațiilor primite de la clienților
 • Concentrarea atenției asupra prevenirii defecțiunilor, nu asupra detectării defectelor
 • Practicarea controlul procesului, mai degrabă decât controlul produsului
 • Reducerea continuă a variațiilor proceselor de fabricație și de livrare a serviciilor
Certificat profesional în Analiza sistemelor de măsurare

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Cunoașterea cerințelor, procedurilor și metodelor studiilor sistemelor de măsurare pentru mărimi variabile și atributive
 • Înțelegerea modului de aplicare a metodele de efectuare a unor studii de măsurare valide
 • Analizarea rezultatelor studiului sistemului de măsurare
 • Rezolvarea problemelor pentru sistemele de măsurare care nu îndeplinesc cerințele stabilite
Certificat profesional în Procesul de aprobare a producției

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Cum se urmărește în mod continuu impactul pe care îl au modificările asupra produsului sau procesului
 • Furnizarea de informații despre procesul tehnologic într-o manieră planificată, validă și documentată
 • Capacitatea de a construi un proces eficient de comunicare, de control al specificațiilor, design-ului și gestionarea eficientă a informațiilor în cadrul unui proiect
 • Abilitatea de a rezolva mai rapid problemele rezultate din documentarea specificațiilor și a istoricului produsului
Certificat profesional în Managementul riscurilor si oportunităților

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Planificarea, proiectarea și implementarea unui proces de gestionare a riscurilor pentru organizație
 • Evaluarea riscurilor care implică analiza acestora, precum și identificarea, descrierea și estimarea riscurilor care afectează activitatea
 • Analizarea și tratarea riscurilor din cadrul organizației și nivelul de risc acceptabil
 • Punerea în aplicare a măsurilor de eliminare/ diminuare a riscurilor din cadrul organizației
Certificat profesional în Run&Rate

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Verificarea procesului de fabricație actual din punctul de vedere al capabilității de a produce componente care să îndeplinească cerințele de calitate ale clientului, în conformitate cu procesul de aprobare a pieselor de producție (PPAP), la capacitatea de lucru specificată pentru o anumită perioadă de timp
 • Auditarea procesului de fabricație actual pentru confirmarea faptului că este în conformitate cu planul de fabricație și de calitate documentat în PPAP, GP-12 și alte documente necesare
 • Inițierea de acțiuni pentru minimizarea variației în cadrul proceselor de fabricație