Home/Modul Management operațional/Curs Managementul producției

Ce are acest curs pentru tine

Noile metode de producție care implică automatizare, munca în grupuri autonome, schimbări de roluri pentru manageri și apropierea de client vor conduce la o abordare diferită a proceselor de producție, inclusiv pentru managementul producției. Productivitatea, capacitatea de producție, condițiile tehnico-organizatorice – pentru a fi eficienți în gestionarea acestora, managerii de producție au nevoie de cunoștințe tehnice și viziune.

Cursul Managementul producției îmbină perfect cele două componente și îi ajută pe managerii de producție să își dezvolte abilitatea de crea strategii coerente și de a le implementa folosind instrumente tehnice.

Durata cursului
2 zile

Data următorului curs
15-17 noiembrie

Loc desfășurare
BUCUREȘTI

Materiale pentru curs

 • Simulator de producție (FABRICA DE AVIOANE)
 • Suport de curs
 • Exerciții practice
 • Studii de caz
 • Certificat de participare
 • Lucrare practică (LP)

 • Certificat profesional – pentru participanții care efectuează lucrarea practică

Cui se adresează acest curs

 • managerilor de producție
 • managementului tehnic de linie
 • personalului care interacționează cu clienții externi
 • managementului executiv
 • specialiștilor care prelucrează informațiile, datele tehnice și comenzile clienților și le transformă în activități concrete

Agendă curs Managementul producției

 • Adaptarea la provocările și cerințele mediului extern
 • Identificarea oportunităților și dezvoltarea personală în cadrul organizației
 • Procesul de tranziție de la specialist la manager de producție
 • Provocările mediului organizațional intern și transformarea acestora în oportunități de dezvoltare personală
 • Formarea și adaptarea deciziilor în funcție de contextul de lucru și interacțiunea cu mediul extern și intern
 • Managementul timpului
 • Stabilirea priorităților în funcție de clasificare (urgent, important), contextul de lucru (cerințe și constrângeri), evaluarea particularităților organizației și activităților desfășurate (Score Card Assessment)
 • Previziunea – competență dezvoltată sau abilitate înnăscută
 • Necesitatea exercitării acestei funcțiuni în mediul de lucru
 • Tipuri de previziune și utilizarea acestora în funcție de necesități (metode calitative și cantitative)
 • Metodele calitative: juriul de opinii, Delphi, cercetarea de piață
 • Metode cantitative
 • Previziune primară
 • Previziune bazată pe estimarea mediei simple
 • Estimare proporțională și estimarea proporțională exponențială
 • Metoda serială sezonieră
 • Previziune bazată pe factori de regresie și corelare
 • Adaptarea instrumentelor de previziune la necesitățile profilului de activitate
 • Definirea obiectivelor SMART și planificarea activităților corespunzătoare (utilizarea buclei de control PDCA)
 • Metode primare de planificare (harta mentală, WBS, drum critic, matricea de comunicare)
 • Metode de planificare globală cantitativă: FOQ, POQ, L4L
 • Utilizarea planului Master, stabilirea cantităților în funcție de stocul interfazic limită, termen de livrare, mărimea loturilor periodice
 • Proiectarea capacității de producție în funcție de pragul de rentabilitate
 • Modele de organizare (analiza și designul proceselor în funcție de profilul activităților și volumul de producție)
 • Organizarea operațiilor: conținut și măsurarea eficienței de execuție (aplicarea principiilor ergonomiei în mișcare, metode de normare a timpului de execuție și identificarea timpului excedentar)
 • Organizarea spațială – stabilirea tipului de flux operațional (flux flexibil, flux linear, flux fix, flux hibrid). Raționalizarea spațiului de lucru în vederea eficientizării activităților
 • Organizarea personalului: stabilirea necesarului de personal pentru un flux operațional, stabilirea necesarului pe categorii de operații
 • Organizarea temporală a activităților în funcție de priorități (metode de programare monodimensională, multidimensională)
 • Organizarea gâtuirilor de flux operațional
 • Exercitarea funcției de control pe parcursul și la finalul procesului de producție
 • Integrarea funcției de control în cadrul buclei de control PDCA ca monitorizare permanentă (in process) și evaluarea finală
 • Monitorizare cantitativă (inventarul cyclic, inventarul de flux)
 • Monitorizarea termenelor (coeficientul critic de finalizare)
 • Monitorizarea performanțelor individuale și colective (randament, productivitate)
 • Evaluarea eficienței și eficacității (evaluarea: performanțelor, proceselor, impactului și strategiei)

Luminita Simion Trainer Academia IndustrialaLuminița Simion

Trainer în Managementul producției

În 2012, Luminița Simion a creat, împreună cu Best Smart Consulting, conceptul cursului Managementul producției. Acesta a fost primul curs de specializare tehnic destinat specialiștilor în producție și datorită succesului pe care l-a avut, a constituit baza programului de training integrat Academia Industrială.

Luminița Simion are  peste 20 de ani de experiență în managementul producției și a deținut poziții de management (director de calitate, director tehnic) în companii naționale și multinaționale.

De asemenea, are peste 9 ani de experiență în conceperea și susținerea de programe de formare profesională, iar în 2006 a fost acreditată TutorOpen University Business School – Codecs, programul Certificat Profesional în Management.

Din 2006, Luminița a instruit mai mult de 1000 de manageri din companii mari din România, multe cotate în primele 50 după cifra de afaceri.

Citește mai mult…