Home/Modul Management operațional/Curs Management energetic

Ce are acest curs pentru tine

 • Înțelegerea proceselor asociate managementului energetic, interacțiunea lor și rezultatul așteptat
 • O imagine clară asupra pașilor eficientizării energetice
 • Bunele practici de reducere a costurilor asociate energiei și utilităților
 • Înțelegerea legislației naționale în domeniul managementului energetic industrial
 • Înțelegerea cerințelor și proceselor standardului ISO 50001
 • Structura și evaluarea proiectelor industriale de eficientizare energetică
 • Metode moderne de eficientizare costuri energie electrică, aer comprimat, procese temice
 • Platforme software de automatizare a proceselor de management energetic industrial – structură și exemplificare cu demo la curs

Durata cursului
3 zile

Data următorului curs OPEN
27-29 iunie 2018

Loc desfășurare
Urmează să fie anunțat

Materiale de curs

 • Simulator de producție (FABRICA DE AVIOANE)
 • Suport de curs
 • Exerciții practice
 • Studii de caz
 • Certificat de participare
 • Lucrare practică (LP) – opțional
 • Certificat profesional – pentru participanții care efectuează lucrarea practică

Cui se adresează acest curs

Cursul se adresează managerilor energetici din întreprinderi, responsabililor cu energia din întreprideri, managerilor operaționali din companiile de producție, managerilor de mentenanță din intreprinderi, responsabililor cu sistemul de management ISO 50001, managerilor sectoare mecano-energetice din intreprinderi, managerilor energetici independenți (autorizați sau nu ANRE), alte persoane interesate de procesele energetice și diminuarea impactului de mediu la nivel de companie.

Agendă curs Management energetic

 • Noțiuni și termeni referitori la eficiența și managementul energetic. Conturul energetic în industrie. Roluri și responsabilități în procesele de eficiență energetică. Obiectivele activităților de management și eficientizare energetică.
 • Cum se consumă energia în industrie. Profilul intern de consum. Auditul și bilanțul termo-energetic. Caracterul dinamic al procesului de îmbunătățire energetică.
 • Managementul energiei, organizare. Sistemul ISO 50001 de management al proceselor energetice. Planificarea eficienței energetice la nivel de întreprindere. Îmbunătățirea permanentă.
 • Oportunitățile de intervenție pentru eficientizarea energetică. Ierarhizare și prioritizarea măsurilor, evaluarea impactului implementărilor, planul de acțiune.
 • Eficientizarea proceselor de distribuție și consum energie electrică. Echipamente de măsurare și activități. Prioritizarea măsurilor. Urmărirea calității energiei electrice ca parte integrantă în procesul de eficientizare energetică. Co/Tri-Generare evaluare oportunitate de utilizare.
 • Eficientizarea proceselor termice. Consolidarea altor vectori energetici și utilități. Evaluarea eficienței de utilizare, identificarea oportunităților de intervenție.Proiectul de eficiență energetică. Pareto și prioritizarea acțiunilor de eficiență energetică. Evaluarea economică a eficienței investițiilor în eficiență, indicatori de performanță. Abordarea structurată a proceselor de eficientizare energetică.
 • Bune practici în implementarea eficienței și managementului energetic. Exemple concrete de abordare, implementare, evaluare.
 • Platformele software de telegestiune și management energetic, specificații, implementare, avantaje aduse. Exemple reale de platforme operaționale de management energetic. Servicii cloud de management energetic.Efectele eficientizarii energetice. Rolul managerului energetic, responsabilului energetic.