Home/Modul Coordonarea producției/Curs Managementul liniei de producție

Ce are acest curs pentru tine

Cursul reprezintă un ghid practic pentru managementul liniilor de producție și include metode și instrumente de lucru pentru procesul de planificare – decizie – organizare și control, necesare în procesul de tranziție de la nivelul de specialist la cel de manager.

În acest sens, cursul este și un îndrumar pentru coordonarea echipelor de lucru prin: comunicare, relaționare, formare, motivare, rezolvarea conflictelor, managementul timpului și al problemelor, cu accent pe situații specifice din domeniul producției.

Durata cursului
3 zile

Cursul se organizeaza doar IN-HOUSE la o data stabilita de comun acord, grupa poate fi formată dintr-un număr de 10-16 cursanți.

 

Materiale pentru curs

 • Simulator de producție (FABRICA DE AVIOANE)
 • Suport de curs
 • Exerciții practice
 • Studii de caz
 • Certificat de participare
 • Lucrare practică (LP)

 • Certificat profesional – pentru participanții care efectuează lucrarea practică

Cui se adresează acest curs

 • managerilor tehnici de producție
 • managementului tehnic de linie
 • șefilor de secție, maiștrilor
 • managerilor din prima linie care sunt interfața dintre conducere și echipele de execuție și care coordonează grupe/ echipe de angajați/operatori din zona de producție

Agenda cursului

 • Procesul de tranziție de la specialist la manager; evoluția industriei către Industry 4.0
 • Dezvoltarea de noi competențe
 • Responsabilități asumate; implicare și comunicare eficiente în cadrul muncii cu echipa
 • Managementul timpului: stabilirea priorităților în funcție de urgența și importanța activităților manageriale
 • Managementul problemelor: stabilirea priorităților în funcție de particularitățile activităților (Score Card Assesment), de cerințe și constrângeri interne, de preocupările principalelor grupuri interesate.
 • Instrumente de analiză și identificare a soluțiilor: diagrama cauza – efect (Ishikawa), metoda 5M, principiul Paretto, metoda 5 Why, SCRA
 • Definirea obiectivelor de tip SMART
 • Identificarea funcției de planificare în cadrul buclei de control PDCA
 • Metode primare de planificare (harta mentală, drum critic, matricea de comunicare, graficul Gantt)
 • Metode de lucru (MTS – Make to stock; MTO – Make to order; ATO – Assembly to stock si ETO – Engineering to order); diferențe PUSH-PULL
 • Calculul capacității de producție în funcție de procesul de producție și variația tipului de produs
 • Planificarea capacității de producție în funcție de mărimea loturilor cantitative, periodicitatea intrărilor și nivelul acceptat de stoc interfazic (WIP) (metodele FOQ, POQ, L4L)
 • Organizarea operațiilor: stabilirea conținutului și a tipului de echipament adecvat, aplicarea principiilor ergonomiei în mișcare pentru standardizarea operațiilor
 • Organizarea spațiului în funcție de fluxul operațional în scopul utilizării raționale și reducerii deplasărilor de la, și către stațiile de lucru
 • Organizarea personalului: asigurarea necesarului de operatori pentru un flux liniar și calcularea numărului de operatori pe operații individuale
 • Organizarea activităților în timp: stabilirea criteriilor de priorități monodimensionale și multidimensionale (CR, FCFS, EDD, SPT și S/RO)
 • Organizarea gâtuirilor de flux operațional (Bottlenecks)
 • Exercitarea funcției de control pe parcursul procesului de producție și la finalul acestuia
 • Indicatori de bază
 • Integrarea funcției de control în cadrul buclei de control PDCA, ca monitorizare ”în proces“ și evaluare finală; finalizarea prin implementare buclei SDCA
 • Indicatori de monitorizare (KPI) și evaluare:

  • monitorizare cantitativă (inventarul ciclic, inventar de flux)
  • monitorizarea termenelor (coeficientul critic de finalizare)
  • monitorizarea performanțelor individuale și colective (randament, productivitate)
 • Evaluarea eficienței și eficacității (evaluarea performanțelor, proceselor, impactului, strategiei)

Simona Frincu Trainer Academia IndustrialaSimona Frâncu

Trainer în Managementul liniei de producție

Simona Frîncu are o experiență de 20 de ani în industrie. Este certificată ca PMP din 2011 și s-a implicat în managementul proiectelor începând din 2001.
Simona este trainer certificat de 9 ani și a contribuit la dezvoltarea a peste 700 de manageri din mediul privat și public, în domeniile managementului de proiect, managementului mentenantei, managementul timpului și al obiectivelor. Este expert de mediu și SSM, cu atestare natională și IOSH.
Din 2015, Simona este trainer Best Smart Digital pentru Managementul liniei de producție, SSM, și Management de proiect.

Citește mai mult…