Home/Modul Coordonarea producției

În orice companie și unitate de producție există “prima linie de manageri”. Provocările din producție sunt complexe, așadar, această primă linie de manageri poate asigura succesul sau insuccesul unei companii, fiind responsabilă direct de planificarea atentă, flexibilă și în linie cu obiectivele strategice a activităților de producție. Ceea ce analizează managerii din board la nivel de arie de producție sau organizație, este chiar performanța acestei primei linii de management.

Cui se adresează

 • Primei linii de manageri din companiile de producție
 • Maiștrilor
 • Șefilor de secție
 • Șefilor de schimb

Modulul se adresează absolvenților de studii medii

Cursurile din acest modul oferă specialiștilor cu o pregătire tehnică solidă oportunitatea de a-și continua dezvoltarea profesională, prin însușirea conceptelor teoretice și a instrumentelor practice de management al producției.

Project Management Industry 4.0

Înțelegerea costurilor pentru elaborarea unui buget și execuția bugetară…

Curs Costuri si bugete in productie Academia Industriala

Costuri și bugete în producție

Înțelegerea costurilor pentru elaborarea unui buget și execuția bugetară…

Îmbunătățire procese

Metode pentru reducerea sau eliminarea problemelor de calitate, cost, livrare la timp …

Leadership Industry 4.0 Academia Industriala

Leadership Industry 4.0

Cursul se adresează managerilor recent promovați din companiile de producție și le oferă instrumente pentru motivarea echipei …

Managementul calității în producție

Instrumente pentru asigurarea calității producției de către prima linie de manageri…

Managementul liniei de producție

Metode și instrumente de lucru pentru procesul de planificare, decizie, organizare și control…

Managementul mentenanței

Obiectivele și activitățile standard privind mentenanța diverselor tipuri de echipamente și instalații …

Formular solicita detalii Academia Industriala

Solicită detalii despre modul
De ce training în Coordonarea producției?

Prima linie de manageri din companiile de producție este formată din specialiști cu o pregătire tehnică temeinică. Însă, pe lângă aceasta, specialiștii au nevoie de cunoștințe teoretice și practice care să îi ajute să înțeleagă organizația în ansamblul ei, principiile fundamentale ale managementului pe care le pot aplica în activitatea lor zilnică, cât și rolul lor și modalitatea în care ei pot influența atingerea obiectivelor strategice ale companiei.

Cele mai importante întrebări la care răspunde acest modul sunt:

Care sunt principiile de bază ale managementului care mă ajută să coordonez mai eficient activitățile de producție?
Cum influențează activitatea mea și a echipei mele succesul companiei?
Care sunt metodele prin care pot aprecia dacă echipa mea și-a atins obiectivele?
Cum pot valorifica la maxim capacitățile de producție existente?

Ligia Neacsu Cursuri Academia Industriala

În urma parcurgerii acestui modul participanții vor:

 • afla principiile de bază ale managementului și instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a-l pune în aplicare în cadrul propriei unități de producție
 • dobândi cunoștințe practice pentru: gestionarea eficientă a producției, diminuarea pierderilor date de o calitate slabă sau neconformă a produselor, elaborarea unui buget
 • înțelege tehnicile de analiză managerială pentru măsurarea productivității din punct de vedere al indicatorilor de performanță ai companiei

Cauți un training în Coordonarea producției, personalizat pentru echipa ta?

ÎNTREABĂ UN CONSULTANT
ÎNTREABĂ UN CONSULTANT

Costuri și bugete în producție 21-23 Martie, 17-19 Octombrie
Detalii curs
Managementul liniei de producție 28-30 Martie, 19-21 Septembrie, 9-11 Noiembrie
Detalii curs
Managementul mentenanței 12-14 Aprilie, 20-22 Iunie, 26-28 Septembrie, 14-16 Noiembrie
Detalii curs
 • Toate cursurile din acest modul sunt organizate atât în sistem OPEN cât și in-house și au o durată medie între două și trei zile
 • Pentru fiecare curs OPEN organizăm 2 sesiuni pe an
 • Participanții în sistem OPEN se pot înscrie la unul sau toate cursurile din acest modul. Dacă optează pentru înscrierea la toate cursurile din acest modul, pot să urmeze toate cursurile într-o singură sesiune sau pot urma, la alegere, o parte dintre cursuri în prima sesiune și restul cursurilor în a doua sesiune
 • Cursurile in-house sunt organizate în orice perioadă a anului, la cererea clientului, pentru un numar de minimum 10 participanți

La finalul fiecărui curs din acest modul, participanții vor susține o lucrare practică (LP) și vor obține un certificat profesional de competențe.

Participanții care finalizează toate cursurile din acest modul, inclusiv lucrările practice, susțin un examen și obțin o diplomă profesională.

Participanții la cursurile din acest modul trebuie să fie absolvenți de studii medii.

DIPLOMĂ PROFESIONALĂ ÎN COORDONAREA PRODUCȚIEI

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Folosirea instrumentelor de analiză managerială cu aplicare în sectoarele de producție
 • Întelegerea noțiunilor de mentenanță predictivă, preventivă și proactivă
 • Eficientizarea proceselor în condiții de siguranță prin utilizarea instrumentelor SSM
 • Îmbunătățirea și corectarea proceselor prin managementul strategic și operațional al calității
 • Întelegerea costurilor pentru elaborarea și execuția bugetară, Înțelegerea conceptelor LEAN, a instrumentelor de îmbunătățire continuă KAIZEN și a metodei PDCA de rezolvare a problemelor
CERTIFICAT PROFESIONAL ÎN MANAGEMENTUL LINIEI DE PRODUCȚIE

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Înțelegerea instrumentelor de analiză managerială cu aplicare în sectorul de producție
 • Înțelegerea și stabilirea indicatorilor de performanță în măsurarea productivității
CERTIFICAT PROFESIONAL ÎN MANAGEMENUL CALITĂȚII ÎN PRODUCȚIE

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Înțelegerea influențelor pe care le are calitatea produselor și a
  proceselor asupra performanței liniei de producție
 • nțelegerea tipurilor de pierderi date de o calitate slabă sau neconformă și cum pot fi acestea diminuate
 • Înțelegerea riscurilor generate de slaba calitate a produselor/serviciilor
 • Conștientizarea rolului pe care îl are managerul de linie de fabricație în asigurarea calității
CERTIFICAT PROFESIONAL ÎN COSTURI ȘI BUGETE ÎN PRODUCȚIE

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Înțelegerea costurilor pentru elaborarea și execuția bugetară
 • Înțelegerea metodelor de elaborare a unui buget
 • Înțelegerea instrumentelor de analiză financiară în previzionarea și controlul bugetar pentru realizarea indicatorilor de performanță
CERTIFICAT PROFESIONAL ÎN ÎMBUNĂTĂȚIRE PROCESE

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Înțelegerea conceptelor LEAN: valoare pentru client, risipă în organizație, producție în flux
 • Aplicarea instrumentelor de îmbunătățire continuă (Kaizen)
 • Înțelegerea metodei PDCA de rezolvare a problemelor
 • Înțelegerea instrumentelor de creștere a performanței echipei prin tehnici de menținere a relațiilor de muncă și tehnici de instruire
CERTIFICAT PROFESIONAL ÎN MANAGEMENTUL MENTENANȚEI

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Înțelegerea noțiunilor de mentenanță predictivă, preventivă și proactivă
 • Însușirea modului de utilizare a instrumentelor de monitorizare a performanței în managementul mentenanței
 • KPI
 • Cunoașterea instrumentelor de analiză, cauză a defectelor în mentenanță
 • Noțiuni de bază – Gestionarea resurselor energetice
 • Eficiența energetică
 • Recuperare energie