Home/Modulul Achiziții și Supply Chain/Curs Managementul achizițiilor industriale

Ce are acest curs pentru tine

În era globalizării, achizițiile reprezintă peste 60% din costurile unei companii și contribuie semnificativ la creșterea profitului companiei și a competitivității produselor.

Acest curs oferă competențe pentru evaluarea și organizarea unui portofoliu de achiziții, elaborarea unei cereri de ofertă și analiza ei, înțelegerea prețului de achiziție, omologarea furnizorilor și a produselor.

Durata cursului
3 zile/modul.

Data următorului curs OPEN
10-12 iunie 2019

Loc desfășurare
SIBIU

Materiale de curs

 • Suport de curs
 • Exerciții practice
 • Lucrare practică (LP)

 • Studii de caz
 • Certificat de participare

Cui se adresează acest curs

Specialiștilor din achiziții si managerilor de produs din:

 • companiile producătoare de serie mică și mare
 • companiile producătoare de materii prime din domeniul construcțiilor și/sau montaj industrial, transport aerian, naval, rutier, industria petrolieră
 • companiile de servicii

Cursul nu este destinat achizitorilor din companiile de retail sau celor din domeniul public.

Agenda cursului

 • Importanța achizițiilor pentru obținerea profitului
 • Principalele obiective ale achizițiilor moderne
 • Matricea transversabilității – instrument de organizare a achizițiilor
 • Diferite tipuri de organizații: funcțiile și rolurile achizitorilor în cadrul fiecărui tip de organizație
 • Avantaje și dezavantaje
 • Achiziții internaționale – tendința globalizării achizițiilor
 • Portofoliu – tehnici de realizare și gestionare a portofoliului de produse și furnizori
 • Instrumente de segmentare a portofoliului de produse în funcție de importanță – Matricea Kraljic
 • Tehnici de îmbunătățire a portofoliului de produse și furnizori
 • Consolidarea furnizorilor, standardizarea produselor, analiza Pareto și metoda de clasificare ABC
 • Tehnica de elaborare a unei cereri de ofertă – Matrice ACDE
 • Elementele esențiale și obligatorii în întocmirea unei cereri de ofertă
 • Managementul riscurilor în achiziții: analiza riscurilor interne și impactul lor asupra cererii de ofertă
 • Instrumente pentru analiza eficientă a ofertelor și metode de minimizare a riscurilor asupra viitoarei achiziții
 • Metode globale de analiză a prețurilor furnizorilor
 • Tehnici de interpretare a strategiilor furnizorilor în materie de prețuri: analiza Porter
 • Ciclul de viață al pieței/produsului: influența asupra prețurilor – metode globale de analiză
 • Metode analitice de evaluare a prețurilor: curba învățării, influența cantităților, avansul producției
 • Defalcarea prețurilor din oferte
 • Formula de reviziuire a prețului
 • Costul total de achiziție (Total Cost of Ownership)
 • Activitățile necesare pentru pregătirea unei negocieri reușite
 • Analiza raportului de forțe la masa negocierii
 • Grila de negociere: subiecte obligatorii și contrapartide
 • Stabilirea obiectivelor unei negocieri
 • Tehnici pentru atingerea obiectivelor: argumente, propuneri, contrapropuneri
 • Stiluri de negociere
 • Comportamente eficiente și ineficiente în timpul negocierii
 • Negocierea internațională: aspecte interculturale
 • E-auction, E-procurement, piața (market place)
 • Achiziții durabile (sustainable purchasing)
 • Noțiunea de lanț de aprovizionare (supply chain)
 • JIT, Kanban, stoc de consignație
 • Analiza piețelor de produs pe baza cererii și a ofertei
 • Cele 5 forțe care acționează pe o piață (matricea Porter)
 • Propria poziție pe piață (analiza SWOT)
 • Definirea cerințelor pentru produs și furnizor
 • Obiective SMART
 • Lista de pârghii pentru atingerea obiectivelor strategice
 • Planul de acțiune pentru implementarea strategiei
 • Evaluarea relației client – furnizor
 • Angajamentul achizițiilor – acțiuni obligatorii pentru menținerea unei relații etice cu furnizorii
 • Clasificarea furnizorilor pe baza relațiilor profesionale
 • Planul de dezvoltare al relației cu furnizorii
 • Analiza piețelor din punct de vedere al furnizorilor și a produselor
 • Surse pentru căutarea de noi furnizori și relevanța acestora
 • Obținerea informațiilor și evaluarea rapidă a potențialilor furnizori
 • Clasificarea și selecția potențialilor furnizori – criterii
 • Etapele procesului: auditul furnizorilor, auditul proceselor
 • Diferențele dintre producțiile de serie mare și cele de serie mică
 • Menținerea relației cu furnizorii
 • Kaizen: îmbunătățirea /dezvoltarea continuă a furnizorilor
 • Principalele sisteme de legi comerciale internaționale
 • Jurisdicție și arbitraj
 • Convenții internaționale
 • Conținutul contractului
 • Clauze specifice pentru achizitor și pentru furnizor
 • Incoterms
 • Acoperirea/ protejarea față de fluctuațiile de curs valutar și materii prime
 • Rolul achizitorului în procesul de hedging
 • Avantajele companiei
 • Managementul departamentului de achiziții – setarea indicatorilor de performanță (KPI)
 • Definirea și analiza evoluției indicatorilor de performanță în achizitii: economici, performanța furnizorilor, serviciul clienți, performanța resursei umane

Valentin Vestemeanu Trainer Academia IndustrialaValentin Veștemeanu

Trainer în Managementul achizițiilor industriale

Valentin Veștemeanu are o experiență bogată pe care a acumulat-o pe două continente și patru țări. A ocupat, printre altele, funcțiile de Purchasing Director, Commodity Director, Supply Chain și Purchasing Plant Manager iar din 2007 este trainer la Universitatea Leonardo Da Vinci din Paris unde predă cursuri de strategie în achiziții și business.

Din 2013 este trainer pentru o serie de cursuri ale Academiei Industriale – Best Smart Consulting.

Citește mai mult…