Home/Modulul Achiziții și Supply Chain/Curs DPO – Managementul activităților de conformare la GDPR – în practică –

Ce are acest curs pentru tine

25 mai 2018 este data la care Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) va deveni direct aplicabil. Organizațiile vor trebui să respecte noile norme și ar trebui să acționeze imediat.

Prin dezvoltarea unei bune cunoașteri a GDPR și a înțelegerii modului în care vă va afecta, veți afla despre primii pași de conformare pe care îi poate face organizația dumneavoastră și să începeți imediat implementarea. Veți explora drepturile persoanelor vizate, ale responsabililor de prelucrarea datelor și ale operatorilor de date, precum și noțiunile de punere în aplicare și de conformitate în contextul regulamentului.

Durata cursului
2 zile

Data următorului curs OPEN
N/A

Loc desfășurare
BRAȘOV

Materiale de curs

 • Suport de curs
 • Exerciții practice
 • Certificat de participare

Cui se adresează acest curs

• Top și middle managementului din companiile de producție
• Specialiștilor IT
• Personalului implicat în activități de procesare a datelor cu caracter personal

Agendă curs GDPR

 • Tema 1
  Concepte cheie ale protecției datelor personale în Europa, legislația privind protecția datelor și organismele de reglementare.
 • Tema 2
  Datele personale și categoriile speciale de date.
 • Tema 3
  Rolurile în protecția datelor : Operator și Persoană împuternicită.
 • Tema 4
  Prelucrarea datelor personale : Principiile GDPR și definirea preluc rării.
 • Tema 5
  Informarea persoanelor vizate , principiul transparenței, privacy notice.
 • Tema 6
  Drepturile persoanelor vizate și obligațiile Operatorilor și a Persoanelor împuternicite de operator.
 • Tema 7
  Securizarea datelor personale, atributele controalelor de securitate și transmiterea notificărilor.
 • Tema 8
  Asumarea responsabilității și registrele privind prelucrarea datelor. Protecția datelor by design & by default.
 • Tema 9
  Realizarea DPIA data protection impact assessment.
 • Tema 10
  Transferul internațional al datelor cu caracter personal și competențele autorităților de supraveghere.
 • Tema 1
  Obținerea angajamentului din partea managementului și alocarea resurselor pentru proiect
 • Tema 2
  Evaluarea GAP
 • Tema 3
  Inventarul fluxurilor de date cu caracter personal prelucrate de organizație.
  Inventarierea datelor din infrastructura IT
 • Tema 4
  Inventarul asset-urilor Hardware și Software
 • Tema 5
  Maparea fluxurilor de date cu caracter personal
 • Tema 6
  Registrele operatorului
 • Tema 7
  Evaluarea riscului PIA / DPIA
 • Tema 8
  Măsuri tehnice și organizatorice
 • Tema 9
  Politici și proceduri
 • Tema 10
  Evaluarea continuă

marius hatarau academia industrialaMarius Hărătău

Trainer în European Data Protection și Privacy Management

Marius Hărătău lucrează în domeniul sistemelor de securitate informatică și fizică de peste 10 ani, în calitate de conducător sau membru în echipele de proiect.

Este membru IAPP (Asociația Internațională a Profesioniștilor în Protecția Datelor) și deține două certificări acordate de această organizație:

– CIPP/E, Certified Information Privacy Professional/Europe
– CIPM, Certified Information Privacy Manager

Ambele certificări sunt acreditate în conformitate cu standardul ANSI / ISO 17024: 2012. Este trainer autorizat ANC și auditor intern ISO 27001.

Află mai multe…