Home/Management Financiar in Productie


Ce are acest curs pentru tine

Rolul acestui curs este de a facilita formarea și dezvoltarea competențelor necesare echipei de management pentru întelegerea și utilizarea informațiilor financiare în activitatea decizională și pentru organizarea întregului proces în condiții de performanță.

Formularul de înscriere

Durata cursului
3 zile

Data următorului curs
29-31 octombrie

Loc desfășurare
N/A

Materiale de curs

 • Suport de curs
 • Exerciții practice
 • Studii de caz
 • Certificat de participare

Cui se adresează acest curs

Cursul se adresează managerilor din companiile de producție care doresc să își îmbunătăţească competenţele în domeniul managementului costurilor.

Agenda cursului

 • Prezentare participanţi şi trainer
 • Agenda şi obiectivele cursului,  aşteptăr
 
 

 

 • Identificarea grupurilor interesate
 • Intelegerea fluxurilor informationale
 • Nivelurile ierarhice si fluxurile de informatii financiare
 • Resursele disponibile pentru desfasurarea activitatilor operationale

Planificarea si optimizarea fluxului de numerar

 

 • Profit versus numerar
 • Amortizarea si impactul deciziilor privind achizitia mijloacelor fixe
 • Active si pasive
 • Capitalul de lucru
 • Valoarea contabila versus valoare de piata
 • costuri directe si indirecte
 • costul total si profitabilitatea produselor/serviciilor
 • marja si adaosul comercial
 • costul salarial si stimularea performantei personalului
 • costuri variabile si fixe
 • pragul de rentabilitate
 • utilizarea resurselor deficitare
 • externalizarea activitatilor
 • Costul standard
 • Analiza abaterii costurilor
 • bugetul – instrument de management
 • metode de planificare bugetara: metoda incrementala, buget baza zero, bugete continuee
 • metode de monitorizare bugetara: buget fix, buget flexibil
 • analiza deviatiilor bugetare si fundamentarea deciziilor de corectie
 • Beneficii si limite privind evaluarea performantelor prin indicatori financiari

Daniela Vlăsceanu

Trainer în Management Financiar în Producție

În cei 14 ani de experiență profesională ca trainer, Daniela a fost implicată în proiecte adresate atât mediului privat cât și administrației publice din România, acoperind o tematică largă: de la management financiar și control bugetar la dezvoltare antreprenorială, de la strategie organizaţională la comunicare și motivarea personalului, de la managementul proiectelor finanțate din fonduri europene la formare formatori.

Alte cursuri din modulul Management Operațional