Leadership Industry 4.0

Acasa/Leadership Industry 4.0

Data următorului curs
5 Iunie 2020

Durata cursului
6 zile | 4 ore/zi

Loc desfășurare
Online

Materiale de curs
Suport de curs
Exerciții practice
Studii de caz
Certificat de participare
Simulator de producție

Programul de față își propune să clarifice rolul managerilor recent promovați în organizații, să le ofere instrumente practice de lucru și de responsabilizare a oamenilor din subordine, să-i ajute în a înțelege ceea ce au de făcut din momentul preluării unei echipe și până la obținerea rezultatelor dorite.

noilor manageri promovați în organzații

 

tuturor managerilor care sunt la început de drum

 

managerilor care nu au beneficiat de nicio instruire managerială înainte de a fi
numiți pe post

 

angajaților din organizații care se află într-un program de dezvoltare a carierei
care duce spre poziții manageriale

 

angajaților aflați pe poziții de execuție care vor fi în curând promovați într-o
poziție de conducere

 

antreprenorilor aflați la început de drum și care simt nevoia de instrumente
practice cu care să organizeze și să controleze afacerea

 

tuturor persoanelor care aspiră la o poziție de conducere în organizații
(indiferent de tipul de organizație – orientată spre profit sau non-profit – și de
sectorul de activitate)

Renaldo NIŢĂ

Trainer Leadership Industry 4.0

Senior trainer și consultant cu o experiență profesională generală de peste 22 ani în formarea formatorilor, în dezvoltare managerială, dezvoltare personală (managementul carierei, motivare, managementul timpului, managementul performanței), în comunicare inter-personală și inter-organizațională.