Home/Diagnostic și consultanță în Managementul mentenanței

Diagnostic și consultanță în Managementul mentenanței

Managementul mentenanței este extrem de important în procesul de reducere a costurilor, de aceea, companiile de producție caută în permanența soluții pentru eficientizarea acestuia.

Scopul proiectului de consultanță

 • Reducerea costurilor cu mentenanța
 • Ameliorarea fiabilității instalațiilor și a utilajelor
 • Adăugarea de plus valoare prin mentenanță
 • Reducerea Costului global al investițiilor
 • Redimensionarea mentenanței
 • Consolidarea profesionalismului și implicarea echipelor
Diagnostic si consultanta Managementul mentenantei Academia Industriala

Etapele proiectului de consultanță

Acest tip de diagnostic interactiv se va realiza cu participarea echipelor de mentenanță din compania client și permite obținerea unui consens puternic al echipelor cu privire la
 • abaterile din punct de vedere al performanței față de obiectivele companiei și de standardele pieței
 • punctele forte
 • axele de progres prioritare
Se realizează diagnostic pentru
 • procesele și procedurile de lucru actuale
 • sistemele de mentenanța (formularea, repartizarea și urmărirea obiectivelor)
 • competențele tehnice și manageriale
 • comportamentele manageriale
 • performanțele operaționale și financiare ale mentenanței
 • starea tehnica a instalațiilor
 • software-ul folosit pentru managementul mentenanței
Se realizează diagnostic pentru
 • analiza organizației
 • analiza proceselor
 • analiza sistemelor de mentenanță
 • analiza bunelor practici
 • analiza competențelor, metodologiei
 • analiza tehnică a software-ului pentru managementul mentenanței
Se realizează diagnostic pentru cuantificarea obiectivelor financiare și operaționale prin care se urmărește
 • Cum se realizează intervențiile corective și preventive
 • Cum se realizează întreruperile programate
 • Care este nivelul de fiabilitate al instalațiilor
 • Cum sunt gestionate stocurile de mentenanță
 • Care sunt consumurile de materiale și piese de mentenanță
 • Cum sunt gestionate contractele de subcontractare
 • Cum este gestionat ciclul de viață al instalațiilor

Livrabilele proiectului de consultanță

Raport de analiză asupra

 • organizării mentenanței
 • proceselor de mentenanță
 • sistemelor de conducere a mentenanței
 • performanțelor operaționale și financiare

Raport asupra obiectivelor operaționale și financiare cuantificabile

 • câștiguri potențiale de OEE (Overall Equipment Effectiveness)
 • câștiguri potențiale și costuri de mentenanță
 • ameliorarea potențială a serviciului client (Impact Supply Chain)

Scenarii argumentate privind evoluția companiei

 • Organizare / organigramă
 • Repartizarea rolurilor
 • Procese și sisteme de conducere în mentenanță
 • Competențe tehnice, metodologice și manageriale
 • Câștiguri asociate / randament al investiției

Identificarea surselor de ”conflict”

Realizarea unei comparații între mentenanța organizației și standardele din piață