Home/Despre noi/Metodologie

Metodologie

Academia Industrială este un concept gândit să vină în întâmpinarea nevoilor de training și de dezvoltare ale companiilor din mediul industrial și are la bază experiența noastră și a trainerilor noștri în acest domeniu.

Iată de ce metodele noastre de învățare sunt interactive: folosim numeroase exemple, studii de caz reale, precum și exerciții individuale și de grup, urmate de feedback în timp real din partea trainerilor. Cursurile noastre de specializare și training presupun un dialog permanent între participanți și traineri. Echipa noastră este formată din specialiști care vin din mediul de producție și care se bucură să împărtășească din expertiza lor pentru optimizarea proceselor și activităților din fabrici.

Metodologie Academia Industriala

Mai mult, le dăm posibilitatea cursanților noștri să testeze conceptele legate de producție, termene de livrare, nivel de calitate și reducerea costurilor prin folosirea unor tehnici inovative bazate pe „gamification” – simulatorul de producție FABRICA DE AVIOANE.

Astfel, în timpul procesului de învățare, participanții la curs au posibilitatea să ia decizii reproducând construcția unui avion, acțiune la care participă șase operatori pe parcursul a patru cicluri de simulare.

Evaluare și diplome de competență

Certificat de participare

La finalul cursurilor, fiecare participant primește un certificat de partipare care atestă faptul că au fost prezenți în sala de curs și și-au însușit cunoștințele predate. Certificatul cuprinde numele participantului, compania, numele și data susținerii cursului, precum și semnătura reprezentanților Best Smart Consulting.

Lucrări practice

Cursanții au libertatea de a-și alege tema lucrării. Aceasta trebuie sa aibă legătură cu specificul companiei în care lucrează cursantul și să fie agreată cu managerul direct. Pe întregul parcurs al realizării lucrării practice cursantul va fi îndrumat de către trainer.

Lucrările practice sunt notate de către traineri cu un punctaj cuprins între 0 și 100 de puncte.

În cazul în care punctajul obținut este de minim 40 de puncte din totalul de 100, lucrarea practică este validată, iar cursantul dobândește un certificat profesional de competențe.

Diplomă de competențe

Condiții de participare

Diploma de competență se obține în urma unui examen. Pentru a accesa sesiunea de examen finală, cursantul trebuie să:

  • participe la toate cursurile din modulul ales
  • elaboreze toate lucrările practice (LP) aferente fiecărui curs

  • să obțină o medie de minim 40 de puncte pentru toate lucrările practice elaborate

În ce constă examenul?

Examenul constă într-o lucrare (proiect, eseu) a cărei structură este inclusă în broșura lucrărilor practice.
Examenul va fi susținut online (via Skype) în fața unei comisii formate din mai mulți traineri. Data și ora examenului vor fi anunțate din timp.
Cursantul trebuie să trimită lucrarea în format electronic, la adresa academie@bestsmart.ro cu șapte zile înainte de data susținerii examenului.

Află mai multe detalii despre lucrările practice și examinarea pentru fiecare modul din Academia Industrială: