Home/Curs Logistica producției

Ce are acest curs pentru tine

Pentru procesele industriale de producție, logistica este un element esențial – „să ai produsul sau serviciul potrivit, la locul potrivit, în momentul potrivit”. Fluxul coerent, neîntrerupt și optimizat al produselor și serviciilor de la furnizori către companii și clienții finali presupune planificare integrată, organizare și coordonare de resurse.

Cursul Logistica producției propune o serie de concepte teoretice și soluții practice, tehnici și instrumente pentru specialiștii din domeniul logisticii producției care iau decizii de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și distribuție: de la procurarea de materii prime și semi-fabricate pentru punctele de consum până la livrarea produselor finite. Obiectivul este eficientizarea activităților de shoop-floor în scopul creșterii productivității și a reducerii costurilor.

Durata cursului
2 zile

Data următorului curs
21-22/ 28-29 septembrie

Loc desfășurare
București – Times HOTEL

Materiale pentru curs

 • Simulator de producție (FABRICA DE AVIOANE)
 • Suport de curs
 • Exerciții practice
 • Studii de caz
 • Certificat de participare
 • Lucrare practică (LP)

 • Certificat profesional – pentru participanții care efectuează lucrarea practică

Cui se adresează acest curs

 • specialiștilor în logistica și planificarea materialelor din companiile de producție
 • managerilor și coordonatorilor depozitelor de materii prime și produse finite
 • șefilor de secții din companiile de producție
 • inginerilor de procese care proiectează fluxurile interne de materiale și informații

Agendă curs Logistica producției

 • Politica de stocuri – concept, tipuri de stoc, costul și controlul stocurilor pentru asigurarea unui grad de satisfacție stabilit, abordarea strategică a nivelului stocurilor
 • Programarea aprovizionării – MRP, MRP II, ERP
 • Conceptul JIT (Just in Time) – ce trebuie, când trebuie, în ce cantitate trebuie
 • Kanban – dimensionarea ciclurilor de aprovizionare (Pull System)
 • Value Stream Map – diagrame care au ca scop descrierea și îmbunătățirea fluxurilor de inventar și informații în lanțul de aprovizionare și distribuție (Supply Chain)
 • Considerații asupra planului general de organizare; viziunea pe termen lung – o necesitate
 • Operațiuni de depozitare
 • Evaluarea productivității în depozit – studiu de timp
 • Costuri și optimizări
 • Soluții de transport intern (modele)
 • Transportul extern (tipuri de transport în funcție de mărfurile transportate)
 • Indicatori de performanță în transporturi
 • Echipamente și sisteme IT
 • Conceptul de “logistică inversă” (reverse logistics)
 • Diminuarea pierderilor printr-o logistică eficientă
 • Recuperarea ambalajelor
 • Matricea costurilor
 • Stabilirea proceselor de ansamblu și de detaliu
 • PFMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis – Analiza modului de defectare și a efectelor)
 • Fluxuri de ambalaj și de transport
 • Evaluarea riscurilor, diagrame SWOT
 • Model de monitorizare și control
 • Indicatori de performanță (KPI) pentru monitorizarea stocurilor, eficiența în logistică, performanța transporturilor
 • Satisfacția clientului

Dan Culda Trainer Academia IndustrialaDan Culda

Trainer în Logistica producției

Dan Culda are o experiență de peste 20 de ani în domeniul logisticii, ocupând funcții de la coordonator de logistică până la manager de logistică. Este absolvent de EMBA, specializare Supply Chain Management, la Universitatea Sheffield și a urmat cursuri de Supply Chain, managementul depozitelor, distribuția și transportul mărfurilor, Lean Production, managementul resurselor umane.

Din 2015, Dan Culda este trainer pentru cursul Logistica producței din cadrul Academiei Industriale, dezvoltată de Best Smart Consulting.

Citește mai mult…