Home/Curs Costuri și bugete în producție

Ce are acest curs pentru tine

Managerii dintr-o companie de producție se implică activ în managementul costurilor – măsurarea corectă și eficientizarea lor prin realizarea unui echilibru între randamente și costurile angajate implicate în realizarea acestora.

Prin intermediul acestui curs participanții vor înțelege utilitatea managementului financiar în procesul decizional, modul de aplicare al instrumentele de analiză financiară în previzionarea și controlul bugetar pentru realizarea indicatorilor de performanță, metodele în elaborarea diagnosticului rentabilității și a riscului.

Durata cursului
3 zile

Data următorului curs
29-31 mai 2019

Loc desfășurare
BRAȘOV

Materiale de curs

 • Simulator de producție (FABRICA DE AVIOANE)
 • Suport de curs
 • Exerciții practice
 • Studii de caz
 • Certificat de participare
 • Lucrare practică (LP)

 • Certificat profesional – pentru participanții care efectuează lucrarea practică

Cui se adresează acest curs

Cursul se adresează managerilor din companiile de producție care doresc să își îmbunătăţească competenţele în domeniul managementului costurilor.

Agenda cursului

 • Înţelegerea obiectivului, funcţiilor şi rolului managementului financiar
 • Utilitatea managementului financiar în procesul decizional
 • Beneficiile şi limitările fundamentării deciziei manageriale pe baza informaţiilor financiare
 • Resursele disponibile pentru desfăşurarea activităţilor operaţionale
 • Gestionarea eficientă şi eficace a resurselor disponibile
 • Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, fluxul de numerar
 • Structura şi utilitatea situaţiilor financiare
 • Planificarea, optimizarea şi controlul fluxului financiar
 • Rate de lichiditate
 • Rate de solvabilitate
 • Rate de profitabilitate
 • Costuri directe şi indirecte
 • Costul total şi profitabilitatea produselor/serviciilor
 • Costuri variabile şi fixe
 • Marja contribuţiei şi adaosul comercial
 • Pragul de rentabilitate
 • Utilizarea resurselor deficitare
 • Externalizarea activităţilor
 • Previziunea, monitorizarea şi execuţia bugetului
 • Bugetul – instrument de management
 • Metode de planificare bugetară: metoda incrementală, buget bază zero, bugete continue
 • Metode de monitorizare bugetară: buget fix, buget flexibil
 • Analiza deviaţiilor bugetare şi fundamentarea deciziilor de corecţie
 • Beneficiile şi limitele evaluării performanţelor prin intermediul informaţiilor financiare
 • Impactul deciziilor investiţionale
 • Analiza şi gestionarea riscurilor

Mona Koos Trainer Academia IndustrialaMona Koos

Trainer în Costuri și bugete în producție

Mona Koos are o experiență în business de peste 20 de ani, timp în care a ocupat poziții de management.

De peste 9 ani este trainer specializat pe domeniile managementului financiar, managementului de proiect și marketing.

Citește mai mult…