Home/Curs Costuri și bugete în producție

Ce are acest curs pentru tine

Managerii dintr-o companie de producție se implică activ în managementul costurilor – măsurarea corectă și eficientizarea lor prin realizarea unui echilibru între randamente și costurile angajate implicate în realizarea acestora.

Prin intermediul acestui curs participanții vor înțelege utilitatea managementului financiar în procesul decizional, modul de aplicare al instrumentele de analiză financiară în previzionarea și controlul bugetar pentru realizarea indicatorilor de performanță, metodele în elaborarea diagnosticului rentabilității și a riscului.

Durata cursului
3 zile

Data următorului curs
18 – 20 iulie 2019

Loc desfășurare
BRAȘOV

Materiale de curs

 • Simulator de producție (FABRICA DE AVIOANE)
 • Suport de curs
 • Exerciții practice
 • Studii de caz
 • Certificat de participare
 • Lucrare practică (LP)

 • Certificat profesional – pentru participanții care efectuează lucrarea practică

Cui se adresează acest curs

Cursul se adresează managerilor din companiile de producție care doresc să își îmbunătăţească competenţele în domeniul managementului costurilor.

Agenda cursului

 • Înţelegerea obiectivului, funcţiilor şi rolului managementului financiar
 • Utilitatea managementului financiar în procesul decizional
 • Beneficiile şi limitările fundamentării deciziei manageriale pe baza informaţiilor financiare
 • Resursele disponibile pentru desfăşurarea activităţilor operaţionale
 • Gestionarea eficientă şi eficace a resurselor disponibile
 • Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, fluxul de numerar
 • Structura şi utilitatea situaţiilor financiare
 • Planificarea, optimizarea şi controlul fluxului financiar
 • Rate de lichiditate
 • Rate de solvabilitate
 • Rate de profitabilitate
 • Costuri directe şi indirecte
 • Costul total şi profitabilitatea produselor/serviciilor
 • Costuri variabile şi fixe
 • Marja contribuţiei şi adaosul comercial
 • Pragul de rentabilitate
 • Utilizarea resurselor deficitare
 • Externalizarea activităţilor
 • Previziunea, monitorizarea şi execuţia bugetului
 • Bugetul – instrument de management
 • Metode de planificare bugetară: metoda incrementală, buget bază zero, bugete continue
 • Metode de monitorizare bugetară: buget fix, buget flexibil
 • Analiza deviaţiilor bugetare şi fundamentarea deciziilor de corecţie
 • Beneficiile şi limitele evaluării performanţelor prin intermediul informaţiilor financiare
 • Impactul deciziilor investiţionale
 • Analiza şi gestionarea riscurilor

Daniela Vlasceanu Trainer Academia IndustrialaDaniela Vlasceanu

Trainer în Costuri și bugete în producție

In cei 14 ani de experienta profesionala ca trainer Daniela a fost implicata in proiecte adresate atat mediului privat cat si administratiei publice din Romania, acoperind o tematica larga: de la management financiar si control bugetar la dezvoltare antreprenoriala, de la strategie organizaţionala la comunicare si motivarea personalului, de la managementul proiectelor finantate din fonduri europene la formare formatori.

Citește mai mult…