Home/Cum te înscrii

Cum te înscrii

Pentru înscrierea la curs trebuie completate documentele de mai jos. Pentru finalizarea înscrierii, un consultant Best Smart Consulting va confirma primirea formularelor și va trimite toate informațiile legate de desfășurarea cursurilor.

Înscriere companie

Formularul de înscriere trebuie completat și semnat de către responsabilul de formare sau reprezentantul legal al companiei care înscrie participanții la curs și achită taxa de participare.

Formularul completat trebuie trimis în format electronic la adresa de mail academie@bestsmart.ro

Finalizarea înscrierii se realizează prin semnarea unui contract. Acesta trebuie completat și semnat de către reprezentantul legal al companiei care înscrie cursanții și achită taxa de participare.

Contractul va fi trimis clientului de către Best Smart Consulting, după primirea formularului de înscriere.

După completare, contractul în original va fi trimis prin poștă la adresa menționată în contract.

Înscriere persoană fizică

Formularul de înscriere trebuie completat și semnat de către persoana care va participa la curs.

Formularul completat trebuie trimis în format electronic la adresa de mail academie@bestsmart.ro

Formularul ține loc de contract între părți.

Pe baza acestuia, Best Smart Consulting va emite factura cu taxa de participare la curs.

Vă rugăm să descărcați și să citiți cu atenție Regulamentul cursanților Academiei Industriale.

Toate cursurile sunt organizate atât în sistem OPEN, cât și IN-HOUSE. Care este diferența?

CURSURI OPEN

Participanții se pot înscrie la unul sau mai multe cursuri din același modul sau din module diferite.

Fiecare modul este organizat de două ori pe an. Dacă optează pentru înscrierea la toate cursurile dintr-un modul, cursanții pot urma toate cursurile într-o singură sesiune sau pot urma, la alegere, o parte din cursuri în prima sesiune și restul cursurilor în a doua sesiune.

Calendar 2018

CURSURI IN-HOUSE

Sunt organizate în orice perioadă a anului, la cererea clientului, pentru un număr de minimum 10 participanți.

Fiecare companie are nevoi specifice de învățare și de dezvoltare. Cursurile IN-HOUSE sunt personalizate pentru nevoile și obiectivele de business ale fiecărui beneficiar și sunt susținute de traineri cu experiență în domeniul industrial.

Solicitați acum o ofertă personalizată

Condiții de participare

Pentru înscrierea la cursurile din modulele Achiziții și Supply ChainManagementul calității și/sau Management operațional, cursanții trebuie să dețină o diplomă universitară. Pentru înscrierea la cursurile din modulul Coordonarea producției, cursanții trebuie să fie absolvenți de studii medii.

Cursanții se pot înscrie la oricare dintre cursurile din cadrul modulelor Achiziții și Supply Chain, Management operațional și Coordonarea producției fără a fi obligați să respecte o anumită ordine.

Cursul Costuri și bugete în producție este comun modulelor Achiziții și Supply Chain, Management operațional și Coordonarea producției. Cursurile Logistica producției și Planificarea producției sunt comune modulelor Achiziții și Supply Chain și Management operațional.

Cursurile Managementul calității în producție și Managementul mentenanței sunt comune modulelor Management operațional și Coordonarea producției. Astfel, dacă un participant se înscrie la cursul Costuri și bugete în producție din modulul Achiziții și Supply Chain, acesta este considerat valabil și în celelalte două module. De asemenea, dacă se înscrie la cursul Logistica producției din modulul Achiziții și Supply Chain, acesta este valabil și în modulul Management operațional.

Structura cursurilor de specializare și training din cadrul programului Academia Industrială

Modul Achizitii si supply chain Academia Industriala

Modul Achiziții și Supply Chain – conține 5 cursuri

Modul Management operational Academia Industriala

Modul Management operațional – conține 7 cursuri

Modul Managementul calitatii Academia Industriala

Modul Managementul calității – conține 10 cursuri

Modul Coordonarea productiei Academia Industriala

Modul Coordonarea producției – conține 5 cursuri