Control bugetar prin costuri

Acasa/Control bugetar prin costuri

Data următorului curs
Septembrie

Durata cursului
3 zile | 6 ore/zi

Loc desfășurare
Online

Materiale de curs
Suport de curs
Exerciții practice
Studii de caz
Certificat de participare
Simulator de producție

  • Cunoaşterea categoriilor de participanţi în procesul de bugetare şi controlul costurilor
  • Efectuarea analizei costurilor directe şi indirecte, variabile şi fixe
  • Fundamentarea deciziilor pe baza analizei costurilor
  • Cunoaşterea şi aplicabilitatea metodele de elaborare a bugetului
  • Înţelegerea importanţei execuţiei bugetare
  • Corelarea obiectivelor organizaţionale cu indicatorii de performanţă

Cursul se adresează managerilor din companiile de producție care doresc să își îmbunătăţească competenţele în domeniul managementului costurilor.

Agenda Cursului

Înțelegerea și aplicarea modelelor conceptuale la contextul practic al participantului;
Adaptarea și personalizarea instrumentele de control bugetar și managementul costurilorla cerințele posturilor participanților;
Înțelegerea și aplicarea de către participanți a cel puțin un instrument de control bugetar.
Instruirea se face prin sesiuni online cu o durată de 3 ore fiecare (fără pauză).
Prezentările conceptuale sunt completate, într-o manieră interactivă, cu activități individuale și de grup, exerciții, discuții între participanți și formator.
Fiecare participant va elabora o temă individuală în care va aplica cunoștințele dobândite de control bugetar.

 Corelarea obiectivelor strategice și operaționale cu controlul bugetar;
 Utilizarea costurilor în controlul bugetar;
 Evaluarea performanțelor folosind costul standard;
 Analiza costurilor de producție pentru planificare bugetară;
 Decizii de management și controlul bugetar.

Sesiunea 1
o Formularea obiectivelor, definirea rezultatelor, stabilirea activităților
o Identificarea, cuantificarea și valoarea resurselor necesare și disponibile
o Utilizarea resurselor deficitare
o Management și control bugetar în producție

Sesiunea 2
– Centre de cost: definire, conținut, utilitate, beneficii și limitări
– Costul standard: înțelegere și utilitate
– Evaluarea performanțelor: conținut și proces, criterii de evaluare a performanțelor,
indicatori de bază

Sesiunea 3
– Planificarea bugetară: principii, metode, analiza costurilor și nivelurile de
activitate
– Bucla de control bugetar

Daniela VLĂSCEANU

Trainer Costuri și Bugete în Producție

In cei 14 ani de experienta profesionala ca trainer Daniela a fost implicata in proiecte adresate atat mediului privat cat si administratiei publice din Romania, acoperind o tematica larga: de la management financiar si control bugetar la dezvoltare antreprenoriala, de la strategie organizaţionala la comunicare si motivarea personalului, de la managementul proiectelor finantate din fonduri europene la formare formatori.