Consultanță 5S

Acasa/Consultanță 5S

Consultanță 5S

5S este unul dintre instrumentele des folosite de către companiile de producție în cadrul procesului de îmbunătățire continuă. Scopul implementării metodei 5S este de a crea un mediu de lucru simplificat, standardizat și sigur în care activitățile sunt eficientizate iar situațiile anormale vizibile. Metoda 5S creează fundamentul pentru implicarea și disciplina organizaționala necesare în excelența operațională iar membrii echipei Academiei Industriale oferă consultanță 5S pentru atingerea acestor obiective.

Beneficiile serviciilor de consultanță 5S în companiile de producție

 • Transformarea vizuala a zonelor țintă în implementare : standardizare, reducerea spațiului de lucru necesar, reducerea stocurilor, creșterea productivității proceselor prin eliminarea risipei
 • Vizualizarea rapidă a situațiilor anormale, îmbunătățirea moralului și implicării echipei
 • Implementarea unor standarde de susținere a 5S și metode de auditare a acestora, adaptate companiei
 • Formarea unor specialiști interni în susținerea și dezvoltarea 5S în alte zone din companie
Consultanta 5S PDCA Cycle Academia Industriala

Pașii proiectului de consultanță

PAS 1: Training în metoda 5S

Obiectiv: prezentarea principiilor metodei 5S, beneficiile acesteia și oportunitățile de îmbunătățire a situației existente și implicarea lor în procesul de schimbare.

PAS 2: Program de coaching în implementarea 5S în zona de producție

Obiectiv: implementarea programului 5S și formarea unor specialiști interni în metoda 5S capabili să continue și susțină implementarea 5S.

Implementarea programului 5S este structurată după tehnica PDCA (PLAN – ACT – DO – CHECK)

Consultanta 5S Diagrama PDCA Academia Industriala

„PLAN” – Planificarea implementării metodei 5S

 • Definirea zonelor de transformare și implementare 5S

 • Stabilirea componentelor echipelor 5S și a liderilor de echipă

 • Planificarea punerii in practică: descrierea fiecărui pas al metodei, orizontul de timp, planul general de implementare

„DO” – punerea în aplicare a planului –  implementarea efectivă a metodei 5S: Sortare, Strălucire, Sistematizare, Standardizare, Susținere

 • Stabilirea obiectivelor privind implementarea fiecărui pas 5S

 • Îndrumarea directă a echipelor în realizarea fiecărui pas

 • Verificarea rezultatelor schimbărilor realizate

 • Coaching (continuu) pentru aplicarea completă și corectă a etapelor metodei 5S

„CHECK” – verificarea eficacității implementării programului 5S

 • Audit periodic al zonelor îmbunătățite

 • Discuție privind neconformitățile observate în etapa de audit și modul în care acestea pot fi îmbunătățite

 • Discuție cu directorul de fabrică, șefii de echipe și responsabilii 5S despre rezultatele implementării metodei 5S

 • Identificarea unor probleme, a cauzelor tip „rădăcină”

 • Plan de îmbunătățire pentru implementarea cu succes a metodei 5S

„ ACT” – implementarea îmbunătățirilor necesare pentru susținerea 5S

 • Verificarea rezultatelor implementării metodei 5S în zona pilot

 • Planul de implementare 5S în alte sectoare/ zone din cadrul organizației

 • Coaching (continuu) pentru formarea specialiștilor interni capabili sa susțină metoda 5S după încheierea procesului de consultanță