Arbitrajul comercial

Acasa/Uncategorized @ro/Arbitrajul comercial

Arbitrajul comercial

Instanțele judecătorești se confruntă cu un număr din ce în ce mai mare de litigii, fapt ce conduce la o diminuare evidentă a posibilității acestora de a respecta unul dintre cele mai importante principii ce stau la baza desfășurării unui proces civil. Astfel, conform art.241 din Codul de procedură civilă, asigurarea celerității procesului reprezintă unul dintre principiile fundamentale ce stau la baza soluționării unei cauze, fapt pentru care judecătorul este îndrituit a fixa termene scurte, chiar de la o zi la alta, în cazul în care nu există motive temeinice care să împiedice acest fapt, fiind necesare termene mai îndelungate până la care părțile să-și îndeplinească obligațiile ce survin în urma introducerii cererii de chemare în judecată.

Societățile comerciale fac parte dintr-unul dintre cele mai răspândite sectoare de activitate, fapt pentru care și conflictele dintre acestea sunt frecvente, iar instanțele judecătorești nu oferă întotdeauna soluții prompte ce pot pune părțile într-o situație de echilibru.

În sprijinul înfăptuirii justiției și, totodată, al asigurării unei certitudini privitoare la soluționarea rapidă a anumitor conflicte, profesioniștii din domeniu au ajuns la concluzia necesității înființării unui tribunal arbitral ce poate oferi posibilitatea litiganților de a obține într-un timp relativ scurt, o hotărâre definitivă, executorie, fără a fi necesară prezența acestora în sala de judecată și având chiar posibilitatea de a stabili procedura conform căreia aceștia doresc ca soluționarea conflictului să fie realizată.

Arbitrajul reprezintă astfel o metodă alternativă de rezolvare a disputelor dintre părți, fiind de asemenea o procedură prin intermediul căreia părțile aleg persoanele cărora li se adresează în scopul obținerii unei hotărâri cu caracter definitiv. Arbitrajul poate fi individual sau instituționalizat, cel din urmă fiind un organ definit de permanență, aflat pe lângă camerele de comerț, uniuni, organizații, burse și altele.

Fiind o metodă alternativă și privată de soluționare a conflictelor, arbitrajul oferă o multitudine de beneficii părților, urmate desigur și de o serie de dezavantaje pe care comercianții trebuie să le ia la cunoștință și pe care trebuie să și le asume înainte de începerea procedurilor.

Astfel, câteva dintre beneficiile acestei metode fac referire la diminuarea cheltuielilor, asigurarea unei durate relativ scurte de soluționare a conflictelor, obținerea unei hotărâri definitive fără a fi necesară prezența părților în sala de judecată, posibilitatea litiganților de a opta pentru un anumit mod de desfășurare al procedurii și altele. Desigur, în urma tuturor avantajelor există și o serie de inconveniente pe care părțile sunt datoare să le asimileze în momentul alegerii acestei proceduri, iar unul dintre cele mai importante este acela conform căruia, odată aleasă metoda arbitrajului, părțile nu mai pot opta pentru soluționarea cauzei prin intermediul instanței de judecată, iar în cazul în care fac acest lucru, cererea va fi respinsă.

Pentru abordarea acestei metode, comercianții întocmesc o convenție de arbitraj, aceasta presupunând faptul că anumite conflicte ce pot surveni între aceștia sau toate vor fi supuse acestei proceduri. Această convenție se încheie în scris, cu specificarea exactă a modului de numire al arbitrilor, locul în care procedurile arbitrale se vor desfășura, regulile și nu numai, toate aceste aspecte nerespectate atrăgând nulitatea cererii.

Arbitrajul comercial este așadar o metodă alternativă de soluționare a conflictelor ce sprijină celeritatea înfăptuirii justiției și oferă posibilitatea comercianților de a anticipa situații față de care stabilesc încă din incipit condițiile necesare restabilirii echilibrului dintre acestea.

Ștefania HOȚOIU